112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ
 

Ülkemizde yardım talep ve ihbarlar, çeşitli kurumlara ait 155-156-158-110-112-177 vb. acil yardım telefonlarına yapılmaktadır. Ancak acil yardım numaralarının muhtelif ve çok sayıda olması nedeniyle uygulanmasında zorluklar çekildiği bilinmektedir. Ayrıca karşılaşılan olayın hangi kurumu veya kurumları ne derecede ilgilendirdiği veya önceliğin hangisinde olduğu hususunda tereddüde düşülmesi ve birkaç kurumu ilgilendiren bir olay karşısında tüm irtibat telefonları bilinse bile, ayrı numaralar aranmak durumunda kalınması nedeniyle, zaman ve kaynak israfı ile birlikte can ve mal kayıpları da yaşanabilmektedir.

Batı ülkelerinde, emniyet, sağlık ve yangın gibi acil yardım hizmetleri tek merkezden koordine edilmekte olup, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde 112, Amerika'da 911 numarası acil yardım hattı olarak kullanılmaktadır. Avrupa Birliği, 29 Temmuz 1991 tarihli kararı ile birlik çatısı altındaki tüm ülkelerde 112 hattının “Tek Avrupa Acil Çağrı Numarası - Single European Emergency Call Number” olarak kullanımını öngörmüştür. Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde,  Ülkemizde “Tek Acil Çağrı Numarası” oluşturma çalışmalarına; 2003 yılında, Hollanda Hükümeti ile T.C. İçişleri Bakanlığı’nın işbirliği ile MATRA Projeleri kapsamında başlanmış, 06 Nisan 2005 tarihinde, Antalya Pilot İl olarak belirlenmiştir.

 

112 Tek Acil Çağrı Merkezi Projesinin Yasal Dayanakları:

- 29 Temmuz 1991 Tarih ve 91/396 sayılı Avrupa Birliği Konsey kararı ile “112 ”Tek Avrupa Acil Çağrı Numarası olarak kabul edilmiştir.

- 2003 yılı Ağustos ayında (MAT03/TR/9/3 Terms of Reference) Proje Çalışma Şartnamesi Hollanda Hükümeti ile Türkiye Hükümeti arasında imzalanmış, projenin detayları ve çalışma usulleri belirlenmiştir.

- Telekomünikasyon Kurulu AB müktesebatına uyum için belirlediği takvim çerçevesinde 11.03.2002 tarihinde aldığı 2002/103 sayılı kararı ile hâlihazırda ülkemizde sadece sıhhi imdat çağrıları için kullanılan 112 kısa numarasının Ulusal Kapsamda Tek Acil Çağrı Numarası olarak tahsis edilmesine karar vermiştir. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile bir çalışma yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

- 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı ”Kurumlara ait Acil Yardım İrtibat telefonlarının, Mülki idare Amirlerinin gözetim ve yönetiminde ilgili kuruluşlarında katkı sağlayıp görev üstleneceği çok yönlü, ortak amaçlı ve sağlık hizmetleri ve itfaiye ile de irtibatlandırılmış merkezi bir Alo İmdat sistemine dönüştürülmesi sağlanacaktır” ifadesine yer verilmiştir.

- Projenin İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmesinden itibaren ilgili kamu kurum ve kuruluşları 14.10.2005 tarihli genelge ile tekerrür niteliğinde yatırımlar yapılmaması konusunda bilgilendirilmiştir.

- Türkiye’nin AB Müktesebatına Uyum Programında 112 Acil numarasının sağlığın yanı sıra güvenlik, yangın ve doğal afetler gibi tüm acil durumlar için geçerli kılınması öngörülmüştür.

- 8 Ekim 2007 tarihli 26684 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2008 Yılı Yatırım Programında Acil Çağrı sisteminin tek bir kod altında (112) toplanmasının yasal altyapısı oluşturulacaktır kararı alınmıştır.

 


Proje Kapsamında İlimizde Yapılan Çalışmalar:

 

Projeyi hayata geçirebilmek için Ankara’da yürütülen çalışmalar ile birlikte 09.05.2005 tarihinden itibaren, Hollandalı Uzmanların da katılımıyla Antalya’da İçişleri Bakanlığı ve ilgili birim görevlileri ile aylık olarak karşılıklı bilgilendirme toplantıları yapılmaya başlanmıştır. Antalya Vali Yardımcısı Başkanlığında İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Telekom Müdürlüğü, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, özel GSM şirketleri temsilcilerinden oluşan alt çalışma grupları oluşturulmuştur.

 “112 Prosedürleri”, “Personelin Seçimi ve Eğitimi”, “Hizmet Binasının Yapılandırılması”, “Teknoloji Altyapısı”, “Kötü Niyetli aramaların Engellenmesi”, “Logo - Slogan Belirlenmesi ve Halka Tanıtım” alt çalışma grupları, kurulacak 112 sisteminin sahip olması gereken özellikleri, Hizmet Binasının yerini, mimarisini, çalışacak personelin sahip olması gereken niteliklerini, acil çağrıların yönlendirilme biçimini, logo ve slogan seçeneklerini belirlemişlerdir.

 112 Acil Çağrı Hizmet Binası 09 Temmuz 2007 tarihinde tamamlanmış, 2007 yılı Eylül ayı itibariyle Antalya Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü kurularak bina hizmete açılmıştır.

 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çağrı alıcı (santralist) olarak görev yapmak üzere Sağlık İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğünden toplam 30 personel görevlendirilmiştir. Personel eğitimi konusunda;

- Personele Akdeniz Üniversitesi ile işbirliği sağlanarak Personele iletişim, harita bilgisi, temel hukuk, yabancı dil konularını içeren  “ Eğitim Programı” hazırlanmıştır.

- Personel, 2 yıl süreyle 112, 110, 155, 156 Çağrı Merkezlerinde dönüşümlü olarak staj yapmıştır.

- Personelin  112 Tek Acil Çağrı Yazılımı ile Sayısal Telsiz Sistemi  konulu eğitimleri tamamlanmıştır.

Özel bir mimariye sahip, 3400 m² kullanım alanı bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi Hizmet Binası’nın giriş katında 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, I. katında Antalya Valiliği İl Kriz Merkezi, II. katında İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (MOBESE) hizmet vermektedir.

 112 Tek Acil Çağrı Merkezi Projesi yazılım ve donanımına ait ihale 25 Aralık 2007 tarihinde yapılmıştır. İhaleyi, en uygun teklifi veren (8.13 milyon YTL) Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.almıştır. Sözleşme, 4 Nisan 2008 günü imzalanmıştır.

 

 

İhale kapsamında tamamlanan çalışmalar:

 

- Hizmet Binasında, temin ve tesis edilmesi gereken tüm elektronik donanımın kurulumu tamamlanmıştır.

- 112 Acil Çağrı Merkeziyle haberleşmeyi sağlayacak olan 24 adet Sayısal Telsiz İstasyonunun kurulumu tamamlanmıştır.

- Günlük hangi kuruma kaç çağrı geldiği, çağrılara ne kadar sürede cevap verildiği, olay yerine ne kadar sürede ulaşıldığı vb. istatistikler bilgisayar programı ile sürekli takip edilebilmektedir.

- 112 Acil Çağrı Merkezi ile bilgisayar aracılığıyla bağlantısı sağlanacak 58 adet operasyon merkezine noktadan noktaya ADSL hattının tesisi tamamlanmış, gerekli bilgisayar donanımları kurulmuştur.

- İlgili birimlere sabit merkez telsizleri kurulmuş,  el telsizi dağıtılmıştır.112 Acil Çağrı Merkezi ile 112 Acil Servis Ambulanslarının haberleşmesini sağlayacak olan 29 adet araç telsizinin montajı tamamlanmıştır.

- Merkez ve İlçeleri kapsayan sayısal haritalar tamamlanmış olup, 29 ambulans sayısal haritalar üzerinden izlenebilmektedir.

- Sayısal Telsiz Sisteminin kapsama alanı dışında kalan kırsal bölgeler ile 112 Acil Çağrı Merkezinin haberleşmesini sağlayacak olan 8 adet HF Araç Telsizinin  kurulumu tamamlanmıştır. Ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezine 1 adet Sabit HF Telsiz montajı yapılmıştır.

- Antalya ve Isparta arasında 112 sisteminin yedekliliğinin sağlanması için gerekli olan bağlantı yapılmıştır.

- 112 Acil Çağrı Merkezini sabit numaralardan arayan kişilerin adres bilgilerinin telefon numarası ile eş anlı olarak ekranda görülebilmesi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve  Türk Telekom A.Ş verilerinin eşleştirilmesi çalışmaları Türk Telekom A.Ş tarafından yürütülmektedir. Çalışmalar tamamlandığı takdirde 112 Acil Çağrı Merkezi ile Türk Telekom veri tabanı arasında kurulmuş olan ADSL bağlantısı ile güncel telefon- adres kayıtlarına ulaşılabilecektir.

- 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görev yapacak kurumların halen kullanmakta oldukları analog telsizlerini de  kullanabilmeleri için gerekli donanım kurulmuştur.

- Mobil telefonlardan yapılan aramalarda yer tespitinin yapılabilmesi konusunda testlere başlanılması için GSM Firmaları ile ASELSAN A.Ş. arasında görüşmelere başlanmıştır.